Vakcina COMIRNATY

Vakcína COMIRNATY

Vývoj vakcíny COMIRNATY reaguje na měnící se virus. 

COMIRNATY je vakcína pro prevenci onemocnění COVID-19 u osob již od věku 6 měsíců. Obsahuje mRNA nesoucí instrukce buňkám těla pro tvorbu specifické bílkoviny viru SARS-CoV-2 (původce onemocnění
COVID-19). Tato bílkovina se nazývá spike protein a přirozeně se vyskytuje na povrchu viru SARS-CoV-2. 

Co se děje v těle po podání vakcíny

Comirnaty mRNA

Pokud se později osoba dostane do kontaktu se SARS-CoV-2, její imunitní systém virus rozpozná a bude připraven tělo proti viru bránit.

Lékové formy vakcíny COMIRNATY

Vakcína Comirnaty je k dispozici v různých lékových formách specificky přizpůsobených dávkou věkovým skupinám a složením dle vyvíjejících se variant viru.

Protože se virus neustále mění, vyvinuli jsme další formy vakcíny COMIRNATY zacílené na omikron: COMIRNATY Original/Omicron BA.1 a COMIRNATY Original/Omicron BA.4-5 a nově schválenou vakcínou je COMIRNATY Omicron XBB.1.5.

Dávkování

Dávkování vakcíny COMIRNATY je specificky přizpůsobeno věkovým skupinám.

Očkovací schéma vakcíny COMIRNATY Omicron XBB.1.5 pro osoby ve věku 12 let a starší

+

Jedna dávka bez ohledu na to, zda byla osoba v minulosti očkována. U osob již dříve očkovaných může být další dávka podána nejdříve 3 měsíce po dávce předchozí.

Comirnaty Ockovaci Schema od 12 a starsi

* U osob s těžce oslabeným imunitním systémem lze podat v souladu s místními doporučeními další dávky. U osob se středně těžce a těžce oslabeným imunitním systémem ve věku 5 let a starších se v ČR doporučuje, aby byly očkovány nejméně 3 dávkami a alespoň 1 z nich musí být MONOVALENTNÍ XBB.1.5. Přeočkování je možné opakovaně bez ohledu na celkový počet dávek.

Očkovací schéma vakcíny COMIRNATY Omicron XBB.1.5 pro děti ve věku od 5 do 11 let

+

Jedna dávka bez ohledu na to, zda bylo dítě v minulosti očkováno. U dětí již dříve očkovaných může být další dávka podána nejdříve 3 měsíce po dávce předchozí.

Comirnaty Ockovaci Schema od 5 do 11 let

* U osob s těžce oslabeným imunitním systémem lze podat v souladu s místními doporučeními další dávky. U osob se středně těžce a těžce oslabeným imunitním systémem ve věku 5 let a starších se v ČR doporučuje, aby byly očkovány nejméně 3 dávkami a alespoň 1 z nich musí být MONOVALENTNÍ XBB.1.5. Přeočkování je možné opakovaně bez ohledu na celkový počet dávek.

Očkovací schéma vakcíny COMIRNATY Omicron XBB.1.5 pro kojence a děti od 6 měsíců do 4 let

+

Kojenci a děti bez předchozí vakcinace nebo prodělání COVID-19 

Základní očkování se skládá ze 3 dávek. Druhá dávka se aplikuje s odstupem 3 týdnů a poslední dávka základního očkovacího schématu pak alespoň po 8 týdnech od druhé dávky. 

Comirnaty Nejmladsi

Kojenci a děti s dokončeným základním očkováním nebo po prodělaném onemocnění COVID-19

Jedna dávka nejméně 3 měsíce od poslední dávky. 

Comirnaty nejmladsi

Bezpečnost a účinnost vakcín

Vakcína COMIRNATY je plně registrována a splňuje tak standardy hodnocení účinnosti, bezpečnosti a kvality dané Evropskou lékovou agenturou. Stejně jako všechna léčiva i vakcíny proti onemocnění COVID-19 jsou průběžně sledovány a je hodnocena jejich bezpečnost. Výsledky hodnocení jejich bezpečnosti jsou poskytovány veřejnosti Evropskou lékovou agenturou.

Vakcínou COMIRNATY lze očkovat v těhotenství i během kojení. 

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny vakcíny může i podání vakcíny COMIRNATY vést k nežádoucím účinkům. Jejich výskyt je individuální. Obvykle jsou mírné nebo střední intenzity a během několika dní odezní. Nejčastěji se objeví: 

Bolest ruky

Únava

Bolest hlavy, svalů nebo kloubů

Zimnice

Zarudnutí/zduření v místě injekce


Další, méně časté nežádoucí účinky, jsou uvedeny v příbalové informaci. V případě výskytu nežádoucích příhod by pacienti měli vždy požádat o radu svého lékaře.

 

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Pfizer, prosím, pište
na e-mailovou adresu: [email protected], nebo volejte na 283 004 111. Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhodu pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Web Comirnaty
PP-CMR-CZE-0257