Deti a dospivajici

Děti a dospívající

I u dětí a dospívajících se mohou po prodělání COVID-19 objevit dlouhodobé následky.

COVID-19 se nevyhýbá žádné věkové skupině včetně dětí a dospívajících. I v případě méně závažného průběhu se děti nemohou stýkat se svými vrstevníky, navštěvovat školu a věnovat se svým koníčkům. Objevit se navíc mohou i dlouhodobé následky, případně může být nutná v průběhu akutního onemocnění hospitalizace.

Akutní onemocnění COVID-19

U dětí a dospívajících se v porovnání s dospělými vyskytuje méně často závažný průběh onemocnění
COVID-19 a obvykle se u nich projeví mírné příznaky v podobě horečky a kašle, případně probíhá onemocnění bezpříznakově. Přesto i u nich může být z důvodu akutního průběhu COVID-19 nutná hospitalizace. A to i v případě, že netrpí žádnými přidruženými onemocněními zvyšujícími riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19. Onemocnění COVID-19 způsobilo více úmrtí než jiné infekční nemoci, kterým lze v současnosti předcházet očkováním.

Rizikové faktory

Pravděpodobnost závažného průběhu onemocnění COVID-19 a případnou potřebu hospitalizace zvyšují přidružená onemocnění. Mezi ta patří například:

 • chronické plicní onemocnění (např. astma, abnormality dýchacích cest)
 • neurologické onemocnění
 • předčasné narození
 • závislost na výživové sondě
 • v minulosti prodělané febrilní křeče
 • obezita
 • srdečně cévní onemocnění
 • oslabený imunitní systém (léčbou nebo onemocněním) 
 • cukrovka
 • gastrointestinální onemocnění
 • onemocnění krve
 • zánětlivá / autoimunitní onemocnění.

COVID-19 v České republice

V průběhu podzimu a zimy 2022/2023 (1. 9. 2022–31. 3. 2023) potřebovalo v České republice téměř 800 dětí a dospívajících ve věku 0–19 let hospitalizaci a 2 z nich dokonce zemřely. 

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi

U některých dětí se může po prodělaném onemocnění COVID-19 rozvinout syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi (označovaný také jako PIMS). Jedná se o vzácné, ale závažné onemocnění, které se obvykle objevuje 2–6 týdnů po prodělání infekce virem SARS-CoV-2 a které může vzniknout i po mírném nebo bezpříznakovém průběhu nemoci. Při syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi může dojít k zánětu ve více orgánech (srdce, plíce, ledviny, oči, kůže, trávicí soustava). Projevovat se u pacientů může nízkým krevním tlakem, točením hlavy, srdečními poruchami, zánětem spojivek, bolestí břicha, průjmem, zvracením nebo vyrážkou.

Dlouhodobé následky

I u dětí a dospívajících se mohou po prodělaném onemocnění COVID-19 objevit týdny až měsíce trvající následky známé také pod označením „long covid“, nebo „post covidové potíže“. Vlastní zkušenosti s nimi má až 25 % dětí a dospívajících se symptomatickým průběhem onemocnění COVID-19.

Změny nálad

Bolesti hlavy

Únava

Respirační symptomy

Poruchy spánku

Dlouhodobé následky mohou být velmi různorodé a mohou negativně ovlivnit duševní zdraví dětí a dospívajících. Infekce COVID-19 zvýšila riziko neurologických a duševních potíží a také riziko poruchy uvažování v 6 měsících následujících po prodělání onemocnění ve všech věkových skupinách.

Očkování dětí a dospívajících od 12 let

Děti a dospívající od 12 let jsou očkováni stejnou vakcínou jako dospělí. Podává se jedna dávka bez ohledu na to, zda byla osoba v minulosti očkována. Přeočkování je pak možné nejméně 3 měsíce po předchozí dávce. 

Očkovací schéma vakcíny COMIRNATY Omicron XBB.1.5 pro dospívající ve věku 12 let a starší*

+

Jedna dávka bez ohledu na to, zda byla osoba v minulosti očkována. U osob již dříve očkovaných může být další dávka podána nejdříve 3 měsíce po dávce předchozí.

Comirnaty Ockovaci Schema od 12 a starsi

* U osob s těžce oslabeným imunitním systémem lze podat v souladu s místními doporučeními další dávky. U osob se středně těžce a těžce oslabeným imunitním systémem ve věku 5 let a starších se v ČR doporučuje, aby byly očkovány nejméně 3 dávkami a alespoň 1 z nich musí být MONOVALENTNÍ XBB.1.5. Přeočkování je možné opakovaně bez ohledu na celkový počet dávek.

Očkování dětí do 11 let

Očkování je možné pro děti od 6 měsíců, přičemž dávka účinné látky se liší pro děti do 4 let a pro děti od 5 do 11 let. U dětí do 4 let, které neprodělaly onemocnění COVID-19, se základní očkování skládá ze 3 dávek. U něj se po 3 týdnech od první dávky aplikuje druhá. Na třetí očkování je pak čas s odstupem dalších 8 týdnů. V případě, že má dítě dokončené základní očkování či prodělalo onemocnění COVID-19 se aplikuje jedna dávka. Oproti tomu u starších dětí, tedy od 5 do 11 let, se podává pouze jedna dávka. Přeočkování je pak možné nejméně 3 měsíce po předchozí dávce.

Očkovací schéma vakcíny COMIRNATY Omicron XBB.1.5 pro děti ve věku od 5 do 11 let*

+

Jedna dávka bez ohledu na to, zda bylo dítě v minulosti očkováno. U dětí již dříve očkovaných může být další dávka podána nejdříve 3 měsíce po dávce předchozí.

Comirnaty Ockovaci Schema od 5 do 11 let

* U osob s těžce oslabeným imunitním systémem lze podat v souladu s místními doporučeními další dávky. U osob se středně těžce a těžce oslabeným imunitním systémem ve věku 5 let a starších se v ČR doporučuje, aby byly očkovány nejméně 3 dávkami a alespoň 1 z nich musí být MONOVALENTNÍ XBB.1.5. Přeočkování je možné opakovaně bez ohledu na celkový počet dávek.

Očkovací schéma vakcíny COMIRNATY Omicron XBB.1.5 pro kojence a děti od 6 měsíců do 4 let 

+

Kojenci a děti bez předchozí vakcinace nebo prodělání COVID-19 

Základní očkování se skládá ze 3 dávek. Druhá dávka se aplikuje s odstupem 3 týdnů a poslední dávka základního očkovacího schématu pak alespoň po 8 týdnech od druhé dávky. 

Comirnaty Ockovaci Schema od 5 do 11 let

Kojenci a děti s dokončeným základním očkováním nebo po prodělaném onemocnění COVID-19  

Jedna dávka nejméně 3 měsíce od poslední dávky. 

Comirnaty Ockovaci Schema od 5 do 11 let

Nechte své děti očkovat vakcínou COMIRNATY u jejich praktického lékaře pro děti a dorost nebo v očkovacím centru.

comirnaty.cz
PP-CMR-CZE-0258