Ockovani

Očkování

Lidé neočkovaní proti COVID-19 mohou mít 5× vyšší riziko hospitalizace.

Jen málo preventivních opatření se může porovnávat s přínosem očkování. Díky očkování se podařilo snížit počet případů trvalého poškození zdraví a úmrtí na různé infekční nemoci. A COVID-19 není výjimkou.


Nechte se očkovat vakcínou COMIRNATY u svého praktického lékaře nebo v očkovacím centru.

Princip očkování

Většina současných očkovacích látek proti COVID-19 využívá reakci na určitou bílkovinu nebo její část, kterou virus způsobující onemocnění COVID-19 obsahuje. Vakcína po aplikaci vyvolá imunitní reakci. Pokud se člověk později nakazí, jeho imunitní systém již virus rozpozná a je připraven virus napadnout.

Jak funguje mRNA vakcína COMIRNATY

COMIRNATY je vakcína pro prevenci onemocnění COVID-19 u osob již od věku 6 měsíců. Obsahuje mRNA nesoucí instrukce buňkám těla pro tvorbu specifické bílkoviny viru SARS-CoV-2 (původce onemocnění
COVID-19). Tato bílkovina se nazývá spike protein a přirozeně se vyskytuje na povrchu viru SARS-CoV-2.

Co se děje v těle po podání vakcíny

Ockovaci schema

Pokud se později osoba dostane do kontaktu se SARS-CoV-2, její imunitní systém virus rozpozná a bude připraven tělo proti viru bránit.

Proč je očkování důležité

COVID-19 je vysoce nakažlivé infekční onemocnění. Jeho původcem je virus SARS-CoV-2, který se neustále vyvíjí a nové mutace mohou vyvolat závažnější formu onemocnění nebo mohou být nakažlivější.

Vážný průběh onemocnění se může týkat kohokoli. Lidé neočkovaní proti COVID-19 mohou mít v případě tohoto onemocnění 5× vyšší riziko hospitalizace a ve věku nad 50 let dokonce 14× vyšší riziko úmrtí než očkovaní.

Protože se virus vyvíjí a ochrana po předchozím prodělání nemoci není kompletní ani trvalá, doporučuje se OČKOVÁNÍ adaptovanou monovalentní vakcínou zaměřenou na variantu viru XBB.1.5 VŠEM OSOBÁM SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM ONEMOCNĚNÍ, ZÁVAŽNÉHO PRŮBĚHU NEBO KOMPLIKACÍ NEMOCI COVID-19.

Očkování by mělo být umožněno všem lidem, včetně dětí, pro které je očkovací látka schválena a kteří nemají žádnou kontraindikaci, včetně těch, kteří onemocnění prodělali.

Přeočkování má smysl

Přeočkování posiluje imunitní odpověď získanou očkováním proti COVID-19 a významně snižuje riziko závažného průběhu a hospitalizace. Naočkování vakcínou zacílenou na poslední variantu viru může být zároveň způsobem, jak posílit ochranu před těmito novými variantami viru SARS-CoV-2.

Přeočkování je zvlášť důležité u skupin s vyšší pravděpodobností infekce či rizikem závažného průběhu, hospitalizace a úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Jedná se o:

osoby ve věku nad 60 let

Děti ve věku od 6 měsíců a dospělí:

s chronickými onemocněními (zejm. chronické plicní onemocnění, srdečně-cévní onemocnění, závažný vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka, chronické onemocnění jater a ledvin, neurologická onemocnění)

s imunitním systémem oslabeným nemocí nebo užívanými léky (transplantace, chemoterapie, léky tlumící imunitní systém – např. kortikosteroidy) 

těhotné ženy

zdravotníci (vzhledem k vyššímu riziku vystavení infekci).

pracovníci a klienti zařízení sociální péče

předčasně narozené děti (starší 6 měsíců)

Jak dostatečně jste chráněni po očkování, je vzhledem k neustálému vývoji viru více dáno dobou od poslední dávky očkování než celkovým počtem obdržených dávek.

Zejména jedinci z rizikových skupin, kteří mají déle než 12 měsíců od poslední dávky, mohou být ohroženi závažnou formou COVID-19, a měli by proto podstoupit prioritně přeočkování.

Co je důležité vědět před očkováním

Očkování proti COVID-19 přináší posílení ochrany před onemocněním. Neměli by ho však podstoupit lidé, kteří: 

  • v minulosti prodělali závažnou alergickou nebo anafylaktickou reakci na některou ze složek vakcíny proti COVID-19
  • mají v den plánovaného očkování nebo přeočkování horečku vyšší než 38,5 °C 
  • mají v době plánovaného očkování nebo přeočkování podezření na onemocnění COVID-19, případně je u nich potvrzeno.

V případě užívání léků na ředění krve je vhodné o této skutečnosti informovat očkující osobu.

I když jsou vakcíny proti COVID-19 nové, technologie používaná ve vakcínách s mRNA i virovými vektory existuje již mnoho let a očkovací látky splňují standardy hodnocení účinnosti, bezpečnosti a kvality Evropské lékové agentury. 

Nežádoucí účinky po očkování nebo přeočkování jsou individuální, mezi nejčastější patří bolest ruky, únava, bolesti hlavy, svalů nebo kloubů, zimnice, zarudnutí a zduření v místě injekce. Obvykle jsou mírné nebo střední intenzity a během několika dní odezní. Ať už jsou vedlejší účinky jakékoli, do jejich odeznění je vhodné odpočívat, pít dostatek tekutin a případně užívat léky proti bolesti a horečce. V případě výskytu nežádoucích příhod by pacienti měli vždy požádat o radu svého lékaře. 

comirnaty.cz
PP-CMR-CZE-0245