Dospeli nad 60 let

Dospělí nad 60 let

Vyšší věk zvyšuje v souvislosti s COVID-19 riziko závažných komplikací, hospitalizace a úmrtí.

Na závažném průběhu onemocnění COVID-19 se podílí vyšší věk a lidé nad 60 let jsou v souvislosti s onemocněním COVID-19 více ohroženi vážnými zdravotními komplikacemi, hospitalizací a úmrtím.

Průběh onemocnění

COVID-19 je onemocnění, které probíhá u každého jinak. Věk a různá onemocnění mohou zvyšovat riziko závažného průběhu COVID-19. Lidé ve věku 65 let a více přitom mají 62× vyšší riziko úmrtí způsobeného COVID-19 v porovnání s osobami ve věku do 54 let.

U většiny nemocných je průběh mírný až středně těžký a není nutná hospitalizace. I tak vám ale může zabránit dělat to, co máte rádi. Mezi nejčastější příznaky COVID-19 patří:

Horečka

Kašel

Únava

Ztráta chuti

Ztráta čichu

Objevit se mohou také bolesti v krku, bolest hlavy, svalů a kloubů, průjem, vyrážka, změna barvy prstů nebo podráždění očí.

Akutní projevy přetrvávají většinou 5 až 6 dní, v případě delšího průběhu 2 týdny. Onemocnění COVID-19 může souviset s omezením běžných aktivit a sociálních kontaktů s rodinou i známými, ale také s vážnými zdravotními komplikacemi a možným rizikem hospitalizace z důvodu závažného průběhu onemocnění. Jeho riziko přitom mohou zvyšovat věk a různá onemocnění. Většina osob se závažným průběhem v závěru roku 2022 v ČR byla seniorního věku a nebyla očkována. 

Očkování a přeočkování snižuje pravděpodobnost závažného průběhu COVID-19 a riziko hospitalizace a úmrtí. 

Kromě akutního průběhu COVID-19 se mohou po infekci virem SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19, objevit i závažné dlouhodobé následky.

Nechte se očkovat vakcínou COMIRNATY u svého praktického lékaře nebo v očkovacím centru.

Rizikové faktory závažného průběhu onemocnění

Riziko infekce či závažného průběhu onemocnění COVID-19 mimo jiné zvyšují věk nad 60 let a nezávisle na věku je zvýšeno například u:

 • ​​​​​chronických onemocnění, zejména: 
  • chronické plicní onemocnění, např. astma, CHOPN, cystická fibróza 
  • srdečně-cévní onemocnění, vč. závažného vysokého krevního tlaku, 
  • obezita, 
  • cukrovka, 
  • chronické onemocnění jater a ledvin,
  • neurologické stavy, např. demence, Alzheimerova choroba, epilepsie, cévní mozkové příhody, roztroušená skleróza či další 
 • imunitního systému oslabeného nemocí nebo užívanými léky (transplantace, chemoterapie, léky tlumící imunitní systém – např. kortikosteroidy)  
 • zdravotníků (vzhledem k vyššímu riziku vystavení infekci)
 • pracovníků a klientů zařízení sociální péče 

Lidé neočkovaní proti COVID-19 mohou mít v případě tohoto onemocnění 5× vyšší riziko hospitalizace a ve věku nad 50 let dokonce 14× vyšší riziko úmrtí než očkovaní.

Riziko dlouhodobých následků

Dlouhodobé potíže můžete znát také pod termínem „long covid“, nebo „post covidové potíže“.

Stejně jako se může lišit u jednotlivých nemocných akutní průběh COVID-19, i dlouhodobé potíže jsou velmi individuální. Dlouhodobé následky se přitom mohou objevit i v případě mírného průběhu onemocnění
COVID-19 a ovlivnit mohou různé orgány.

Úzkost, deprese, nespavost a další

Nevolnost, zvracení, nadýmání, průjem a další

Bolest hlavy, potíže se soustředěním a pamětí, ztráta čichu/chuti

Bolesti na hrudi, bušení srdce, zánět srdečního svalu, srdeční fibróza a další

Dušnost, únava, plicní embolie a další

Vypadávání vlasů, kožní vyrážka a další

Akutní poškození ledvin a další

Nově vzniklý diabetes, zhoršený existující diabetes a další

Podle odhadů se dlouhodobé následky týkají 10 až 20 % nemocných. Jejich riziko přitom zvyšují:
 

Závažný průběh onemocnění COVID-19 (hospitalizace)

Ženské pohlaví

Věk nad 40 let

Kouření

Obezita

Chronická onemocnění

Očkování dospělých

COVID-19 je vysoce nakažlivé infekční onemocnění. Jeho původcem je virus SARS-CoV-2,  který se neustále vyvíjí a nové mutace mohou vyvolat závažnější formu onemocnění nebo mohou být nakažlivější.

Vážný průběh onemocnění se může týkat kohokoli. Protože se virus vyvíjí a ochrana po předchozím prodělání nemoci není kompletní ani trvalá, doporučuje se OČKOVÁNÍ adaptovanou monovalentní vakcínou zaměřenou na variantu viru XBB.1.5 VŠEM OSOBÁM SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM ONEMOCNĚNÍ, ZÁVAŽNÉHO PRŮBĚHU NEBO KOMPLIKACÍ NEMOCI COVID-19.

Očkování by mělo být umožněno všem lidem, včetně dětí, pro které je očkovací látka schválena a kteří nemají žádnou kontraindikaci, včetně těch, kteří onemocnění prodělali.

Očkování probíhá jednou dávkou bez ohledu na to, zda byla osoba v minulosti očkována. V případě dřívějšího očkování může být další dávka podána nejdříve 3 měsíce po předchozí. 

Očkovací schéma vakcíny COMIRNATY Omicron XBB.1.5 pro osoby ve věku 12 let a starší*

+

Jedna dávka bez ohledu na to, zda byla osoba v minulosti očkována. U osob již dříve očkovaných, může být další dávka podána nejdříve 3 měsíce po dávce předchozí.

Comirnaty Ockovaci Schema od 12 a starsi

* U osob s těžce oslabeným imunitním systémem lze podat v souladu s místními doporučeními další dávky. U osob se středně těžce a těžce oslabeným imunitním systémem ve věku 5 let a starších se v ČR doporučuje, aby byly očkovány nejméně 3 dávkami a alespoň 1 z nich musí být MONOVALENTNÍ XBB.1.5. Přeočkování je možné opakovaně bez ohledu na celkový počet dávek.

Nechte se očkovat vakcínou COMIRNATY u svého praktického lékaře nebo v očkovacím centru.

PP-CMR-CZE-0259